Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning

Trenger du hjelp med kabelpåvisning?

Ved all graving skal man på forhånd undersøke om det ligger nedgravde kabler i området. Det er utførende entreprenør/graver som har ansvar for at dette blir utført og dokumentert. Uautorisert graving kan medføre store reparasjons- og utfallkostnader, og entreprenøren kan utsette seg selv og andre for livsfare ved å skade og berøre kabler.

Kabelpåvisning er en gratistjeneste fra Midtkraft Nett og kan bestilles ved å kontakte oss på post@midtkraft.no eller telefon 32 78 32 98.

Ved bestilling trenger vi følgende informasjon:

 • Navn på kontaktperson/bestiller
 • Telefonnummer kontaktpersonen kan nås på
 • Navn på firma som graver
 • Dato for ønsket påvisning

En representant for de som har bestilt kabelpåvisning skal være tilstede under påvisning og signere kabelpåvisningsdokument.

Vi gjør også oppmerksom på at andre aktører kan ha kabler i grunnen, f.eks. Telenor og kabeltvselskaper. Det kan også være internkabler mellom bygninger som ikke er avmerket på våre kart.

Nyttig informasjon om kabelpåvisning

 • Trenger du kart?

  Vi tilbyr kartutsnitt pr. epost hvor våre linjer og kabler er inntegnet, ta kontakt på tlf 32 78 32 98 så hjelper vi deg.

 • Arbeid nær nettanlegg

  Ved arbeid nær nettanlegg (kabler og linjer) skal Midtkraft alltid kontaktes før arbeidet starter. Sett deg alltid grundig inn i dine forpliktelser før du iverksetter gravearbeider. Store verdier ligger i bakken, blant annet strøm-, tele- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre nettstasjoner, kabler og ledninger kan gi store konsekvenser, og mange kan bli strømløse. Den som er ansvarlig for skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig. Skader kan medføre erstatningsansvar, og erstatningsbeløpene kan ved større hendelser bli store, i verste fall på flere millioner.

  Sett inn link til pdf om anleggsmaskiner og elektriske anlegg

 • Arbeid nær luftlinjer

  Sikkerhetssone på 30 meter for høyspentlinjer

  Dersom man ønsker å utføre arbeid innenfor sikkerhetssonen skal Midtkraft alltid kontaktes på forhånd. Dette for at vi skal kunne gi råd og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skader på personer og anlegg.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top