Gatelys

Gatelys i Modum og Sigdal

Midtkraft Nett har avtaler med kommunene om vedlikehold av veibelysningen.

Avtalene gjelder all veibelysning som kommunene eier. Vi kjører vedlikeholdsrunder etter avtalte intervaller, med ettersyn og pærebytte. Feil rettes innen rimelig tid når vi får melding om større områder som er mørke. Henvendelser om gatelys gjøres til:

Modum kommune tlf.: 32 78 93 00
Sigdal kommune tlf.: 32 71 14 00
Gatelys langs riksvei, Vegtrafikksentralen tlf.: 175

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top