Byggestrøm

Byggestrøm

Skal du bygge eller trenger midlertidig strømuttak kan du leie byggestrømskasse hos Midtkraft Nett.

Våre montører setter opp anleggskassen i tilknytning til vårt lavspent forsyningsnett, normalt i stolpe eller kabelskap.

Dersom det ikke er et naturlig opphengspunkt ta kontakt med vår nettavdeling. I enkelte tilfeller kan stedet der vi setter opp byggestrømskassa være forholdsvis langt unna bestillers forbruksted. Bestiller må da kontakte en autorisert installatør, som kan tilrettelegge strømkabel etter gjeldende forskrifter. I følge forskrifter for elektriske lavspentanlegg, kan det ikke tillates at byggestrømskasser tilkoples kabel som er beregnet for tilførsel til permanent anlegg (stikkledning).


Ta kontakt med oss på tlf: 32 78 32 98 for bestilling av byggestrømskasse.

 

Hvor lenge kan jeg leie en byggestrømskasse?

Byggestrømskasser er å betrakte som provisoriske anlegg, og skal derfor tas ned snarest mulig etter at anleggsarbeidet er ferdigstilt. Prisen baserer seg på 1 års leie. Ved leie utover 1 år, økes leieprisen med 50%.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top