Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Byggestrøm

Byggestrøm

Skal du bygge eller trenger midlertidig strømuttak kan du leie byggestrømskasse hos Midtkraft Nett.

Våre montører setter opp anleggskassen i tilknytning til vårt lavspent forsyningsnett, normalt i stolpe eller kabelskap.

Dersom det ikke er et naturlig opphengspunkt ta kontakt med vår nettavdeling. I enkelte tilfeller kan stedet der vi setter opp byggestrømskassa være forholdsvis langt unna bestillers forbruksted. Bestiller må da kontakte en autorisert installatør, som kan tilrettelegge strømkabel etter gjeldende forskrifter. I følge forskrifter for elektriske lavspentanlegg, kan det ikke tillates at byggestrømskasser tilkoples kabel som er beregnet for tilførsel til permanent anlegg (stikkledning).


Ta kontakt med oss på telefon 32 78 32 98 for bestilling av byggestrømskasse. Bestilling må gjøres i god tid før ønsket leveranse - minimum én uke, og noe lenger i forbindelse med ferier og høytider.

 

Hvor lenge kan jeg leie en byggestrømskasse?

Byggestrømskasser er å betrakte som provisoriske anlegg, og skal derfor tas ned snarest mulig etter at anleggsarbeidet er ferdigstilt. Prisen baserer seg på 1 års leie. Ved leie utover 1 år, økes leieprisen med 50%.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top