Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Om oss

Midtkraft Nett - din stabile nettleverandør

Midtkraft Nett drifter og vedlikeholder strømnettet i Modum og Sigdal

Nettet består av ca 70 km regionalnett linjer, 390 km høyspentlinjer, 210 km høyspentkabel, 660 km lavspentlinjer, 690 km lavspentkabel og 800 nettstasjoner.

Vi har over 13.300 nettkunder og de aller fleste har nå fått installert automatisk måleravlesning.

Det transporteres årlig ca 250 GWh til kundene gjennom nettet vårt.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top