Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.
Nett- og fibervirksomheten i Flesberg Elektrisitetsverk er nå en del av Midtkraft. Vi arbeider med å slå sammen hjemmesider, sentralbord og epost. Inntil dette er gjennomført ber vi kunder i Flesberg fortsatt benytte telefon 32 76 07 00, www.fe.no og firmapost@fe.no for kontakt, informasjon om tjenestene og tilgang til Kundeweb. Strømkunder betjenes nå av Kraftriket som nås på 32 14 10 00 eller epost kunde@kraftriket.no. Fra og med oktober vil Kraftriket fakturere kraft og nettleie på en samlefaktura for strømkundene.

Rettigheter ved strømbrudd

Rettigheter ved strømbrudd

Vi jobber alltid for at våre kunder skal ha strøm til enhver tid, men dessverre vil det iblant være noen situasjoner som kan medføre strømbrudd, og hvis du har hatt strømbrudd på over 12 timer sammenhengende, har du rett på kompensasjon fra oss.

Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer. Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.

Fra 1.1.2021 vil kompensasjon for langvarig strømbrudd beregnes og betales automatisk, og du trenger ikke foreta deg noe for å få kompensasjon. Den vil bli trukket fra på neste faktura, etter følgende satser fastsatt av NVE:

  • Husholdninger:
    500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time
  • Fritidsboliger:
    125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Ta kontakt hvis du lurer på hva som gjelder for deg.

Du kan også lese mer om dette på NVE's nettsider: https://www.nve.no/stromkunde/strombrudd-rettigheter-og-regler/

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top