Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Forbrukerkunder

Med forbrukerkunder menes kunder som er fysiske personer og som ikke hovedsakelig bruker nettjenester og/eller elektrisk kraft som et ledd i næringsvirksomhet. Forbrukerkunder vil således først og fremst være privatpersoner som har avtale om nettleie og/eller kraftleveranse til sin bolig eller fritidsbolig.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top