Her kan du sjekke sist tidspunkt Midtkraft Nett hadde kontakt med strømmåleren din: https://status.midtkraftnett.no/

Målernummer finner du på fakturaen din. Hvis det har vært kontakt med strømmåleren i dag eller i går er det sannsynligvis strøm på anlegget ditt. Vær obs på at det kan være feil inne i anlegget ditt selv om vi har kontakt med måleren. Dersom eiendommen er strømløs og dette ikke er meldt inn tidligere, vennligst send en SMS til 992 85 950 og oppgi navn, adresse til skadestedet og gi en kort beskrivelse av feilen. SMS’en blir ikke besvart, men vi vil registrere feilen. NB! Sjekk av målernummer virker dessverre ikke for kunder i Flesberg.

25.11.2021 - Søland - Frøvoll, Nordbygda
12:27

Feil i nettet
Strømforsyningen til Søland - Frøvoll vil re-etableres i løpet 2 -3 timer. Enkelte kunder vil likevel ikke få strømmen tilbake som følge av feil i det lokale lavspentnettet. Ny melding kommer når forsyningen er på plass. I Nordbygda fortsetter arbeidet med å etablere den midlertidige løsningen. En oppdatering på framdrift vil komme i løpet av ettermiddagen.
  • Del denne meldingen
w

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top