Her kan du sjekke sist tidspunkt Midtkraft Nett hadde kontakt med strømmåleren din: https://status.midtkraftnett.no/

Målernummer finner du på fakturaen din. Hvis det har vært kontakt med strømmåleren i dag eller i går er det sannsynligvis strøm på anlegget ditt. Vær obs på at det kan være feil inne i anlegget ditt selv om vi har kontakt med måleren. Dersom eiendommen er strømløs og dette ikke er meldt inn tidligere, vennligst send en SMS til 992 85 950 og oppgi navn, adresse til skadestedet og gi en kort beskrivelse av feilen. SMS’en blir ikke besvart, men vi vil registrere feilen. NB! Sjekk av målernummer virker dessverre ikke for kunder i Flesberg.

24.11.2021 - Sigdal og Eggedal
11:54

Feil i nettet
Arbeidet med å utbedre skadene på strømnettet i Sigdal og Eggedal pågår med full styrke. Vestbygda og området ved Skallandsseter fikk igjen strømmen i løpet av tirsdag som varslet. Midlertidig løsning for strømforsyning til resten av Nordbygda og Søland-Frøvoll viser seg å være vanskeligere å få på plass en tidligere vurderinger har vist. Slik det ser ut nå, er fredag ettermiddag første mulige tidspunkt for å etablere det midlertidige høyspentnettet der. Enkelte små områder kan få strømmen tilbake tidligere. Resten av Hiåsskogen vil neppe være i orden før neste uke. Flere lag arbeider med å rette feil på det lokal lavspentnettet. Mange kunder som har vært strømløse på grunn av feil på lavspentnettet i nærheten av egen eiendom, har nå fått strømmen tilbake. Dette arbeidet fortsetter kontinuerlig.
  • Del denne meldingen
w

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top