09.02.2019 - Hervik- Fjell
20:49

Feil i nettet
Feilen i høyspentnettet i området Hervik- Jahren- Fjellstangen er nå utbedret og alle kunder skal ha fått strømmen tilbake.
  • Del denne meldingen

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top