Her kan du sjekke sist tidspunkt Midtkraft Nett hadde kontakt med strømmåleren din: https://status.midtkraftnett.no/

Målernummer finner du på fakturaen din. Hvis det har vært kontakt med strømmåleren i dag eller i går er det sannsynligvis strøm på anlegget ditt. Vær obs på at det kan være feil inne i anlegget ditt selv om vi har kontakt med måleren. Dersom eiendommen er strømløs og dette ikke er meldt inn tidligere, vennligst send en SMS til 992 85 950 og oppgi navn, adresse til skadestedet og gi en kort beskrivelse av feilen. SMS’en blir ikke besvart, men vi vil registrere feilen. NB! Sjekk av målernummer virker dessverre ikke for kunder i Flesberg.

25.11.2021 - Flesberg
13:34

Feil i nettet
Stormen på fredag den 19.11 medførte store skader på strømnettet i Flesberg. Fra fredag og gjennom helgen jobbet alt tilgjengelig mannskap for å utbedre skadene. Hele høyspent nettet i Flesberg var i drift igjen søndag kveld. Likevel er det fortsatt en del kunder som er uten strøm pga feil i det lokale lavspentnettet. Vi har mottatt mange meldinger fra kunder, men vi har fremdeles ikke full oversikt over tilstanden i hele lavspentnettet. Det er derfor viktig at den enkelte kunde som ikke har strøm i huset eller fritidsboligen, og ikke har gitt oss beskjed tidligere gir beskjed på feilmeldings telefon 32760700. Det vil være usikkert når alle har strømmen tilbake. Derfor ber vi den enkelte kunde vurdere å sette i verk tiltak for å unngå frostskader. Eksempler på tiltak, skru av stoppekrana, tømme vannrør og varmtvannsbereder.
  • Del denne meldingen
w

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top