24.10.2018 - Avgrening Hertåtangen
15:25

Feil i nettet
Feilen i høyspentnettet på strekningen Tangen - Skinnemoen - Strøm - Hertåtangen er nå utbedret og alle kunder har fått strømmen tilbake.
  • Del denne meldingen

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top