Endring av betalingsbetingelser

Midtkraft har gått vekk fra å bruke fast forfallsdato på fakturaene. Betalingsfristen er 20 dager, og forfallsdato vil normalt variere mellom den 25. i faktureringsmåneden og den 1. i måneden etter.


  • Publisert: 06.06.2019
  • Del denne saken

På grunn av denne overgangen er det sendt ut to fakturaer med tett forfall i juni. Den første, som gjelder forbruk i april, har forfall 17.06.2019/20.06.2019. Den andre, som gjelder forbruk i mai, har forfall 20 dager etter fakturadato.

Ta kontakt med oss om du ønsker utsettelse med den siste av disse fakturaene.

Back to top