Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.
Nett- og fibervirksomheten i Flesberg Elektrisitetsverk er nå en del av Midtkraft. Vi arbeider med å slå sammen hjemmesider, sentralbord og epost. Inntil dette er gjennomført ber vi kunder i Flesberg fortsatt benytte telefon 32 76 07 00, www.fe.no og firmapost@fe.no for kontakt, informasjon om tjenestene og tilgang til Kundeweb. Strømkunder betjenes nå av Kraftriket som nås på 32 14 10 00 eller epost kunde@kraftriket.no. Fra og med oktober vil Kraftriket fakturere kraft og nettleie på en samlefaktura for strømkundene.

Netteier i Modum og Sigdal

Driftsmeldinger

06.09.2021 - Bryggearbeiderene/Dolsum til grense Ringerike
13:58

Grunnet feil i Hs-nette må vi ha en strømstans på ca 1 time ...

Se mer

11.08.2021 - Prestfoss
18:40

Da skal alle kunder ha fått strømmen tilbake unntatt NSS-093...

Se mer

11.08.2021 - Prestfoss horga fra Sunbakken
17:27

Det er strømløst på linjen mellom Sundbakken til Hytte møbel...

Se mer

Midtkraft og Flesberg Elektrisitetsverk er enige om sammenslåing

31.08.2021

Etter en prosess hvor Flesberg Elektrisitetsverk AS vurderte tilbud fra flere interessenter innstilte styret, ledelsen og ansatte på Midtkraft AS som den framtidige partneren. Anbefalingen ble lagt fram for en ekstraordinær generalforsamling den 1. juli og fikk tilstrekkelig tilslutning.
Se mer

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top